Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019


UPDATE H.a.c.k Map Liên Quân Mobile V1.31 - UPDATE V2 Giữa S12 12 Fix Lag + Antiban


 ►  LINK H.A.C.K Map Liên Quân Mobile V1.31 Free VIP V2 : 
http://bit.ly/33XMnXt

* Tính Năng :

-  Mod  Radar Nhìn Xuyên Bản Đồ 

- Fix Lag

- Hạn Chế Band

► Nếu Muốn Đăng Nhập Bằng Facebook Thì Ae Xoá Ứng Dụng Facebook Trên Máy Là Đăng Nhập Được :)

► NẾU CÓ NHU CẦU MUA HACK MAP + HACK SKIll ANTIBAN AE LIÊN HỆ TEEM FANPAGE 
❀ Fanpage HVS MOD :
https://www.facebook.com/HVSMOD/

❀ Kết Bạn Facebook HVSMOD :
https://bitly.vn/9uvu