Thứ Tư, 25 tháng 9, 2019

Trình dọn dẹp Android-APP AVG - Tăng tốc, Pin, Bộ nhớ & RAM v4.14.0 (Pro)

Trình dọn dẹp Android-APP AVG - Tăng tốc, Pin, Bộ nhớ & RAM v4.14.0 (Pro)

kDT-sFe7uk0z6xIYz9ODWumf8cvcyw33q0_uSvvJKxMUQ = s180.png


AVG Cleaner - Tốc độ, Pin, Bộ nhớ & Bộ tăng tốc RAM v4.14.0 (Pro)

66.png* Tính năng đặc biệt *
- Thông tin Mod:
Tính năng Pro đã được mở khóa;
Quảng cáo đã bị xóa;
Ứng dụng quảng cáo bị vô hiệu hóa;
Vô hiệu / Xóa quyền không mong muốn + Người nhận và Dịch vụ;
Analytics / Crashlytics bị vô hiệu hóa;
Đồ họa được tối ưu hóa bởi ZipalignTải xuống miễn phí:

0 nhận xét: