Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

Tokyo Ghoul  : Chiến tranh đen tối 1.2.10

Tokyo Ghoul : Chiến tranh đen tối 1.2.10

Root cần thiết?: Không
cần giấy phép?: Có

Mod:
PHIÊN BẢN VIP1.) x10 Damage
2.) x10 Defense

Cài đặt các bước:
LIÊN HỆ ADMIN MUA VIP1.) Cài đặt và thưởng thức.

Liên kết cửa hàng:
Tokyo Ghoul: Dark War - Google Play