Thứ Ba, 24 tháng 9, 2019

Tên: Battle Tank
Phiên bản: 1.0.0.52
Root: Không

Mod:
Khi sử dụng đủ số vàng để trích xuất xe tăng
Tiền vàng không bị giảm.

Các bước cài đặt:
Tải xuống
Cài đặt

tín dụng : ?
Liên kết Playstore: Battle Tank - Ứng dụng trên Google Play


Tải xuống miễn phí:
Tiết lộ nội dung
Liên kết tải xuống: MOD APK
Mirror

0 nhận xét: