Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

Skipper quảng cáo Android-APP cho YouTube - Bỏ qua & tắt tiếng quảng cáo YouTube v1.3.0 [Mod]

Skipper quảng cáo Android-APP cho YouTube - Bỏ qua & tắt tiếng quảng cáo YouTube v1.3.0 [Mod]

Yêu cầu: 4.3+
Tổng quan: Skipper quảng cáo cho YouTube là một skipper Quảng cáo YouTube

* Các tính năng đặc biệt *
● Mở khóa tính năng cao cấp.
● Đồ họa / Zipalign được tối ưu hóa.
● Xóa thông tin gỡ lỗi.

Có gì mới: Đã xóa
✔một số lỗi do người dùng báo cáo 🐛
✔Tối ưu hóa mã và các bản sửa lỗi khác 🔧
✔Đã thêm quyền để xử lý sự cố trên thiết bị của Oppo và Huawei
✔Đã gỡ bỏ nút YouTube để tuân thủ chính sách của nhà phát triển Google Play

Thông tin thêm:
https://play.google.com/store/apps/details?id=appbuck3t.youtubeadskipper
Tải xuống miễn phí: