Thứ Ba, 24 tháng 9, 2019

Pokemon Rumble Rush Ver. APK MOD 1.3.0 | Chế độ thần | Thiệt hại x200

Pokemon Rumble Rush Ver. APK MOD 1.3.0 | Chế độ thần | Thiệt hại x200

Liên kết Playstore: Pokémon Rumble Rush - Ứng dụng trên Google Play


Tên trò chơi: Pokémon Rumble Rush
Phiên bản trò chơi: v1.3.0
Nhu cầu OBB: Không
cần Root Root: Không

* Các tính năng MOD *
1. Chế độ Thần
2. Thiệt hại x200


Tránh xa các mod độc hại gây hại cho thiết bị của bạn bằng QUẢNG CÁO KHÔNG ĐÚNG! Tôi luôn cung cấp dịch vụ chất lượng mà không có thủ đoạn độc hại như vậy để kiếm tiền. Chúng tôi muốn bạn hạnh phúc, đó là mục tiêu của chúng tôi. Bạn có thể chắc chắn tải xuống chất lượng trên platinmods.com.


Tải xuống miễn phí:
Tiết lộ nội dung

0 nhận xét: