Thứ Ba, 24 tháng 9, 2019

Last Pirate: Island Survival - Cướp biển cuối cùng: Đảo sống còn v0.360 MOD

Last Pirate: Island Survival - Cướp biển cuối cùng: Đảo sống còn v0.360 MOD

Tên: Last Pirate: Island Survival
Phiên bản: 0.360
Root: Không

Mod:
Bất tử;
Nhân vật không chết đói và không muốn uống;
Sức chịu đựng vô tận.

Các bước cài đặt:
Tải xuống
Cài đặt

Tín dụng:
Liên kết Playstore: 
Cướp biển cuối cùng: Đảo sống sót - Ứng dụng trên Google PlayTải xuống miễn phí:
Tiết lộ nội dung
Liên kết tải xuống: MOD APK
Tải xuống Obb: OBB
MirrorA
MirrorO

0 nhận xét: