Thứ Ba, 24 tháng 9, 2019

ExaGear - Trình giả lập Windows (độc quyền)

ExaGear - Trình giả lập Windows (độc quyền)


winandroscree19.pngTính năng đặc biệt
* Paid / Premium (thời gian 1th bao giờ)
* Tự động kích hoạt
* Làm sạch rác
* Thay đổi tên App & biểu tượng
* Hỗ trợ tải / Nhan trực tuyến

Yêu cầu tối thiểu:
1GB miễn phí lưu trữ
2GB RAM

Sao chép obb để "Android / obb / com.eltechs .ed "Tải xuống miễn phí:
Nội dung
Liên kết tải xuống:
OBB / Dữ liệu:

Chỉnh sửa lần cuối: 

0 nhận xét: