Thứ Năm, 26 tháng 9, 2019

APK  Pro v1.10.0 Trình chỉnh sửa  được vá đầy đủ miễn phí

APK Pro v1.10.0 Trình chỉnh sửa được vá đầy đủ miễn phí

-Editor-Pro-v1.10.0-Patched-Full-APK-jimtechs.biz_.png* tính năng đặc biệt *
- Chỉnh sửa tài nguyên chuỗi trong ứng dụng / apk.
- Chỉnh sửa AndroidManifest.xml trong ứng dụng / apk
- Chỉnh sửa các tệp tài nguyên khác như bố cục, hình vẽ, kiểu, v.v.
- Chỉnh sửa mã smali trong phiên bản pro.
- Áp dụng một bản vá để tự động sửa đổi một ứng dụng / apk trong phiên bản pro.
- Yêu cầu: 3.2+

Root hay không?
Hầu hết các tính năng không cần ROOT. Chỉ có một tính năng cần ROOT là bản vá smali năng động. Tuy nhiên, bạn cũng có thể làm cho nó có hiệu lực bằng cách cài đặt lại apk / ứng dụng đã sửa đổi.

CÓ GÌ MỚI?
- Khắc phục sự cố sự cố
- Đã thêm trình chỉnh sửa máy chủ web & png đơn giản

Tải xuống

0 nhận xét: